Landbrug er vores hoved område, og vores primære indtægtskilde. 

I øjeblikket driver Ristrup 627 hektar agerjord. Driften består hovedsageligt af konventionelt planteavl med ekstra focus på frøavl. 

Herudover er der drift af skov, popler, juletræer til salg og diverse udlejninger af boliger og lager plads.

Close Menu